Registrácia sestier

Registrácia sestier 

Online registrácia sestier je možná najneskôr do 20.5.2024

Deň Sestry na Kongrese SVLS 2024 bude prebiehať výhradne online formou - video prednášok. 

Pre uznanie kreditov CME je nevyhnutné pozrieť si všetkých 5 online prednášok od začiatku do konca. 

Video prednášky budú k dispozícii 7 dní, od piatku 24. 5. 2024 do štvrtku 30.5. 2024 vrátane.
Účastníci môžu prednášky sledovať počas všetkých 7 dní, kredity im budú uznané. 

Kongresový poplatok

SESTRY   
člen SKSaPA15€15€-
nečlen SKSaPA30€30€-
Študenti  registračný poplatok neuhrádzajú, musia sa však pri registrácii preukázať platným indexom.
*Ako členovia sú akceptovaní iba tí, ktorí sú zaregistrovaní v členskej databáze SKSaPA a majú uhradené všetky členské príspevky.
Uvedené ceny sú vrátame 20% DPH. Uhradený kongresový poplatok je nevratný.

Dôležité informácie k registrácii

Registráciu zabezpečuje:

Continental Business Services s.r.o.
IBAN: SK9002000000003120716859
Swift SUBASKBX
Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava

E-mail: siskova@cbservices.sk


Kongresový poplatok zahŕňa: účasť na online odbornom programe pre sestry, organizačné zabezpečenie.

Kongresový poplatok neplatia: prednášatelia, lektori, pozvaní hostia, členovia Organizačného, Vedeckého a programového výboru Kongresu SVLS 2024 a študenti lekárskych fakúlt (preukážu sa platným indexom).

Na zľavu z kongresového poplatku majú nárok: členovia SKSaPA so všetkými uhradenými členskými príspevkami.

AIFP

V súlade s čl. 7. bod 7.1 Etického kódexu AIFP nemajú účastníci Kongresu SVLS 2024 , ktorý sa koná v kongresových priestoroch X-BIONIC® SPHERE možnosť využívať služby oddelenej wellness časti uvedeného komplexu. Sprievodný a spoločenský program nie je súčasťou odborného programu Kongresu SVLS 2024.

  Registračný formulár

  Pozícia

  člen SKSaPA 15€nečlen SKSaPA 30€

  Fakturačné údaje

  individuálnesponzorovaná farmaceutickou spoločnosťou

  Ochrana osobných údajov
  Zaslaním vyplnenej prihlášky udeľujem Občianskému združeniu Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska, Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava, IČO: 42415624 súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov v rozsahu údajov uvedených na prihláške na účely organizácie a zabezpečenia priebehu podujatia. Viac informácií o spracovaní osobných údajov nájdete v zásadach ochrany osobných udajov.

  Webináre a podujatia

  Táto stránka je chránená zákonom reCAPTCHA a uplatňujú sa Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google a Zmluvné podmienky.

  Registrovať sa