Kongres SVLS 2020
s medzinárodnou účasťou


11.-14. september 2020 v X-bionic® sphere

HLAVNÁ TÉMA KONGRESU:

Prevencia kardiovaskulárnych ochorení v ambulancii všeobecného lekára

PRÍHOVOR

KONGRES SVLS 2020 - 11.-14. september 2020 v X-bionic® sphere

Vážení kolegovia, milí priatelia,

koronakríza v roku 2020 zmenila veľa naučených stereotypov. Odkryla vzťahy, charaktery, posilnila súdržnosť. Občiansku aj odbornú. Všeobecné lekárstvo potvrdilo svoju úlohu v ambulantnom sektore ako pevný pilier poskytovania zdravotnej starostlivosti. Neraz jediný. Riskovali sme svoje zdravie aj životy, pracovali sme s minimom osobných ochranných prostriedkov. Štát sa o nás začal zaujímať až vtedy, keď sme mediálne vyburcovali verejnosť. Aj to iba na chvíľu. Je zaujímavé, že počas koronakrízy a aj po nej počúvame o hrdinstve „prvého kontaktu“ - nemocníc, záchranárov, dobrovoľníkov či predavačiek. Zabúda sa, že nemocnice mali svojich lekárov doma, nehovorí sa o tom, že oddelenia boli celé týždne zatvorené. Ignoruje sa, že obrovské nasadenie všeobecných lekárov v skutočnej prvej línii nebola samozrejmosť. Koľko pacientov nám poďakovalo za pomoc, keď sa nevedelo domôcť predpisu lieku u špecialistu? Kto nám bol vďačný, keď sme sa postarali o státisíce „kovidových karanténnych PN-niek“ alebo sme bojovali so zdanlivo neriešiteľnými situáciami našich pacientov? Neopustili sme ich ani na jeden deň, ani na jednu hodinu. Opäť ako jediní.

Obrovským bremenom bola pre nás záľaha zbytočných a často protichodných dokumentov, ktorými nás denne zaplavovali štátne inštitúcie. Oberali nás o trpezlivosť aj o čas. Nekompetentne a chaoticky sa snažili zasahovať do chodu našich ambulancií. Obmedzili sa až potom, keď sme sa voči takémuto obťažovaniu verejne rázne ohradili.

Aktivity SVLS/AVLS pre všeobecných lekárov

SVLS/AVLS je jedinečná preto, že  združuje a v zdravotných poisťovniach rokuje iba za všeobecných lekárov a presadzuje a obhajuje výhradne ich záujmy. Máme vlastný sekretariát, ktorý nám pomáha v riešení organizačných, odborných aj právnych otázok. Máme vlastný web www.svls.sk s denne aktualizovanými správami, svojich členov pravidelne informujeme o legislatívnych a iných novinkách. Pomáhame pri začatí praxe našim rezidentom. Sme jediná organizácia,  kde si členovia AVLS  sami podpisujú svoje vyrokované zmluvy v zdravotných poisťovniach, keďže majú stále svoju právnu subjektivitu a právo na vlastné rozhodnutie. SVLS/AVLS má v zdravotných poisťovniach kredit razantného a silného, avšak korektného a odborne fundovaného partnera. Veď ani faktúry vo vlastnej ambulancii nedovoľujeme podpisovať niekomu inému, tak prečo by sme to robili so zmluvami, od ktorých závisí naša existencia ... Robíme to pre seba.

Sme ako všeobecní lekári výnimoční – staráme sa takpovediac o „celého človeka“ a v „ každej životnej situácii“.  Musíme rozumieť nielen medicíne, ale aj právu, legislatíve, sociálnemu poisteniu, pracovnému lekárstvu, ekonomike. Sme lekármi, zamestnávateľmi, šéfmi, zásobovačmi, IT expertami, technikmi, šoférmi v jednej osobe.

Cieľom SVLS/AVLS je postaviť náš odbor opäť na nohy tak ako pred ôsmimi rokmi. A sebavedomie mu ako vždy dodá v prvom rade špičkové vzdelávanie - iba ten, kto robí veci správne, ich robí bezpečne a môže za svoju prácu žiadať aj adekvátnu odmenu. Každý medicínsky odbor má svoje špecifiká a tým sa musí prispôsobiť aj vzdelávanie v ňom.

Preto SVLS/AVLS úspešne už niekoľko rokov organizuje najväčšie a najvyššie cenené odborné a spoločenské podujatie všeobecných lekárov na Slovensku Kongres SVLS 2020 v Šamoríne – Čilistove. Najpopulárnejším vzdelávacím projektom na Slovensku so špičovými programom a lektormi je Akadémia MPM – Akadémia medicíny, práva a manažmentu www.akademiampm.sk Regionálne interaktívne workshopy Moja ambulancia sú tiež zakaždým plné do posledného miesta ... Stretávame sa a je nám spolu naozaj dobre. Všeobecných lekárov musia vzdelávať predovšetkým všeobecní lekári z praxe.

Ďalším úspechom všeobecného lekárstva je, že SVLS/AVLS ako jediná disponuje po dlhých rokoch čakania od roku 2019 súdnymi znalcami aj certifikovanými lektormi vzdelávania. Sme hrdí, že SVLS/AVLS je bezpečným profesionálnym prístavom pre stovky všeobecných lekárov tak, ako sme po tom vždy túžili - mať všetko na jednom mieste ... Sme radi, že ste s nami.

Kongres SVLS 2020 v Šamoríne – Čilistove

Žiadne webináre nehradia osobné stretnutia všeobecných lekárov. Presýtili sme sa ich. Pohľad do „slepej“ obrazovky počítača je neporovnateľný so živým workshopom či priateľskou diskusiou s kolegami. Kongresy SVLS v Šamoríne – Čilistove sú tu práve preto. Tradičný májový termín sme kvôli koronakríze posunuli na september a tešíme sa, že sa  stretnú ako zvyčajne stovky a stovky kolegov a priateľov.

Kongres SVLS 2020 venuje pozornosť viacerým aktuálnym témam práce všeobecných lekárov. Okrem prednášok sú pripravené aj populárne panelové diskusné fóra, workshopy, inovatívne postery či Deň sestry. Tradične budú jeho súčasťou aj témy, ktoré SVLS/AVLS lídruje - právo a legislatíva, Dynamický Vyšehrad krajín V4, revízne lekárstvo, pracovná zdravotná služba, kazuistiky z našich ambulancií. Budeme sa venovať artériovej hypertenzii, dyslipidémiám, algeziológii, gastroenterológii, ortopédii a mnohým ďalším zaujímavým témam ... Každý deň bude iný a pestrý. Špeciálny program máme pripravený ako každý rok pre našich medikov a rezidentov.

Tradične budú na Kongrese SVLS 2020 v Šamoríne medzi prednášajúcimi a lektormi výrazne dominovať samotní všeobecní lekári. Dávame opäť priestor aj „novým tváram“ všeobecného lekárstva. Budú k dispozícii originálne aktivity SVLS, ktoré všeobecní lekári zažijú iba na Kongrese SVLS 2020. Spomeniem iba niektoré – In medias res ... so zdravotnými poisťovňami, Medical Tribune, Právna sebaobrana všeobecného lekára či Orbis Pictus. Komu bude slávnostne udelený čestný titul Laureát ceny SVLS za výnimočný prínos, podporu a rozvoj všeobecného lekárstva na Slovensku Laurea coronati SVLS 2020?

Bohatý odborný program nám vyplní 4 dni. Už v piatok popoludní sa pred oficiálnym otvorením kongresu stretneme na kreditovanej Lekárskej izbe SVLS/AVLS s diskusným fórom a na Členskej schôdzi SVLS. Bude venovaná aktuálnym otázkam praxe v našich ambulanciách. Podelíme sa o skúsenosti a navzájom si poradíme.

Máme pripravené aj ďalšie hodnotné sprievodné podujatia. V sobotu sa stíšime na komornom večeri pri svetle sviečok. Počas druhého kongresového večera sa uskutoční nádherný galavečer a slávnostné odovzdanie ocenení Kongresu SVLS 2020 za najlepšiu prednášku, workshop, poster a umelecké dielo vytvorené všeobecnými lekármi v Orbis pictus. A hostia kongresu – tí budú pre vás určite príjemným prekvapením ...

Dovoľte mi srdečne pozvať vás, všetkých všeobecných lekárov na Slovensku, aby sme si spoločne užili špičkový odborný program, krásne sprievodné podujatia a veľa priateľských stretnutí.

Tešíme sa na vás na Kongrese SVLS 2020 v Šamoríne - Čilistove.

Kto ešte nezažil, nech príde medzi nás. Kto už zažil, teší sa :).

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA
Prezidentka
Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)
Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS)

Registrovať sa