Hlavná téma kongresu

Prevencia kardiovaskulárnych ochorení
v ambulancii všeobecného lekáraĎalšie témy Kongresu SVLS 2020
In medias res so zdravotnými poisťovňami – Právo a legislatíva – Inovatívne technológie v ambulancii všeobecného lekára – Dynamický Vyšehrad všeobecných lekárov krajín V4 – eZdravie – Medical Tribune – Time for Residents – Revízne lekárstvo – Neurológia – Ortopédia pre prax – Artériová hypertenzia – Dyslipidémie – Infektológia – Kazuistiky z ambulancií všeobecných lekárov – „Takto to robím ja …“ – Pracovná zdravotná služba – Lekárska izba SVLS/AVLS … a mnohé ďalšie témy, ktoré ste si vyžiadali …

lekar_foto_hlavna_tema

Lekárska izba SVLS

Piatok 11.9.2020 o 15.30 hod.

Odborný program kongresu

Sobota 12.9.2020 od 8:00 hod.
Nedeľa 13.9.2020 od 8:00 hod.
Pondelok 14.9.2020 od 8:00 hod.

Slávnostné otvorenie kongresu

Sobota 12.9.2020 o 10.30 hod. za účasti pozvaných hostí

Sprievodné podujatia

Vo vyhradenom čase Lekárska izba SVLS
Počas celého trvania Kongresu SVLS 2020 originálna výstava umeleckých diel všeobecných lekárov Orbis pictus

Miesta konania prednášok, prezentácií a workshopov

LEKÁRI
Kongresové sály VICTORY, ENERGY, INSPIRATION

SESTRY
Kongresová sála INNOVATION

Formy prezentácií

Prednáška, moderovaná diskusia, worskshop, panelová diskusia, poster

Posterová sekcia

Vyskúšajte si s nami inovatívne IT technológie – inšpirujúce postery v najmodernejšom kongresovom centre na Slovensku. Poster je potrebné zaslať najneskôr do 31. 3.  2020 na adresu m.jandzikova@gmail.com vo formáte pdf.

Obľúbená lekárska izba SVLS

Pre všetkých účastníkov Kongresu SVLS 2020 už popoludní 06.5.2020 možnosť diskusie v Lekárskej izbe SVLS o témach, ktoré Vás zaujímajú pri prevádzke vašich ambulancií. V rozhovoroch budeme pokračovať počas celého kongresu v „obývačke SVLS“. Radi odpovieme na otázky, na ktoré hľadáte odpovede. Nájdete ich na jednom mieste a iba u nás.

Time for Residents

Tradičné stretnutie súčasných aj bývalých rezidentov s lídrami všeobecného lekárstva na Slovensku – riešenia a rady „na mieru“ pre všetkých, ktorí plánujú prevádzkovať vlastnú ambulanciu alebo v nej už pracujú. Právo, legislatíva, manažment ambulancie všeobecného lekára – ako na to správne a bezpečne ...

Orbis Pictus

Výstava krásnych umeleckých diel vytvorených všeobecnými lekármi priamo v kongresových priestoroch. Naši talentovaní kolegovia sa s nami podelia o radosť z vlastnej umeleckej tvorby a ukážu nám, čomu sa venujú vo voľnom čase.

Ocenenia Kongresu SVLS 2020

Prestížny titul Laurea coronati SVLS 2020 – laureát ceny Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska za výnimočný prínos, podporu a rozvoj všeobecného lekárstva na Slovensku

Najlepšia prednáška/workshop Kongresu SVLS 2020

Najlepší poster Kongresu SVLS 2020

Laureát Orbis pictus Kongresu SVLS 2020

Deň sestry

Celodenný odborný program pre sestry dňa 13.9.2020 (nedeľa).

Stravovanie

Stravu je možné objednať vopred počas elektronickej registrácie alebo na mieste pred vstupom do reštaurácie Olym-Pick. V kongresovom komplexe sú k dispozícii 4 rôzne typy reštaurácií s kapacitou približne 400 miest.

AIFP

V súlade s čl. 7. bod 7.1 Etického kódexu AIFP nemajú účastníci Kongresu SVLS 2020 , ktorý sa koná v kongresových priestoroch X-BIONIC® SPHERE možnosť využívať služby oddelenej wellness časti uvedeného komplexu. Sprievodný a spoločenský program nie je súčasťou odborného programu kongresu svls 2020.

Registrovať sa