INFORMÁCIE PRE PREDNÁŠAJÚCICH, PREDSEDAJÚCICH, MODERÁTOROV A LEKTOROV

Časový limit všetkých typov prezentácií je vyznačený v programe. Ide o čas bez diskusie. Moderovanie diskusie je v kompetencii predsedajúceho programového bloku. Všetci prednášajúci sú zaviazaní dodržiavať určený čas prezentácie, aby nedošlo k časovému posunu v programe. Trvanie prednášky aj diskusie je merané elektronicky, pričom zostávajúci čas sa zobrazuje v pravom dolnom rohu na monitoroch. Žiadame všetkých prednášajúcich, aby rešpektovali čas, ktorý im bol pridelený vedeckým a programovým výborom Kongresu SVLS 2024.

Po prekročení časového limitu prezentácie alebo diskusie zaznie upozornenie na ich ukončenie (gong a upozornenie predsedajúceho bloku), po prekročení limitu o ďalších 60 sekúnd bude prednáška alebo diskusia ukončená vypnutím zvuku mikrofónu.

Prezentácie v Power pointe je potrebné odovzdať technikom vo formáte 16:9, najneskôr 15min. pred začiatkom odborného bloku. Za manažment prípravy konkrétneho programového bloku a organizáciu prednášajúcich je zodpovedný jeho predsedajúci. Vyhotovenie zvukového a/alebo obrazového záznamu prezentácií bez súhlasu organizátora nie je povolené. Autorské práva prednášateľov na prezentácie sú vyhradené.

Registrovať sa