Ocenenia

30. decembra 2019

ORBIS PICTUS

Všeobecní lekári na Slovensku vykonávajú časovo, odborne aj ľudsky veľmi namáhavú a zodpovednú prácu. Aj preto sa mnohí z nás vo voľnom čase venujú koníčkom, ktoré […]
30. decembra 2019

LAUREA CORONATI SVLS 2020

Na Kongrese SVLS 2020 bude ako každoročne udelený prestížny čestný titul Laureát ceny Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska za výnimočný prínos, podporu a rozvoj všeobecného lekárstva na […]
Registrovať sa