Organizátor Kongresu

Organizátor Kongresu SVLS 2024

SPOLOČNOSŤ VŠEOBECNÝCH LEKÁROV SLOVENSKA (SVLS)

Líščie údolie 57
842 31 Bratislava, Slovenská republika
IČO:42415624
DIČ: 2120000432

Web: www.svls.sk
E-mail: info@svls.sk

Prezidentka Kongresu SVLS 2024

MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA, LL.M.

Vedecký a Programový výbor Kongresu SVLS 2024

doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH – predseda

MUDr. Miriam Holendová

MUDr. Martina Jandzíková

MUDr. Gabriela Juríková

MUDr. Bc. Juraj Kobyľák, MPH

MUDr. Anna Repovská, MPH

Organizačný výbor Kongresu SVLS 2024

MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA, LL.M. – predsedníčka

MUDr. Marta Ľuptáková, PhD.

MUDr. Lenka Szwanczar Tomková

MUDr. Xénia Wöstmann, MPH

Organizačný sekretariát Kongresu SVLS 2024

Continental Business Services s.r.o.

Pribinová 10, 811 09 Bratislava
IČO: 46534334
DIČ: 2023527517
IČ DPH: SK2023527517
IBAN: SK9002000000003120716859 Swift: SUBASKBX

Web: www.cbservices.sk

Výstavná plocha a partnerstvo

Mgr. Zuzana Veľká 
E-mail: velka@cbservices.sk
Tel: +421 948 443 463

Registrácia a ubytovanie

Individuálne registrácie a ubytovanie 

Mgr. Helena Sisková
E-mail: siskova@cbservices.sk

Skupinové registrácie a ubytovanie 

Ing. Zuzana Martináková
E-mail: martinakova@cbservices.sk

Registrovať sa