Organizátor Kongresu

Organizátor Kongresu SVLS 2022

SPOLOČNOSŤ VŠEOBECNÝCH LEKÁROV SLOVENSKA (SVLS)

Líščie údolie 57
842 31 Bratislava, Slovenská republika
IČO:42415624
DIČ: 2120000432

Web: www.svls.sk
E-mail: info@svls.sk

Prezidentka Kongresu SVLS 2022

MUDr. Monika Palušková, PhD.,MBA

Organizačný výbor Kongresu SVLS 2022

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA - predsedníčka Organizačného výboru
MUDr. Eva Bérešová
MUDr. Eva Jurgová, PhD.

Programový a vedecký výbor Kongresu SVLS 2022

MUDr. Iveta Malíková, MPH - predsedníčka Programového a vedeckého výboru
MUDr. Miriam Holendová
MUDr. Martina Jandzíková
MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH
MUDr. Marta Ľuptáková, PhD.

Organizačný sekretariát Kongresu SVLS 2022

Continental Business Services s.r.o.

Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava
IČO: 46534334
DIČ: 2023527517
IČ DPH: SK2023527517
IBAN: SK9002000000003120716859 Swift: SUBASKBX

Web: www.cbservices.sk

Výstavná plocha a partnerstvo

Mrg. Zuzana Veľká 
E-mail: velka@cbservices.sk
Tel: +421 948 443 463

Registrácia a ubytovanie

Mrg. Zuzana Veľká 
E-mail: velka@cbservices.sk
Tel: +421 948 443 463

Registrovať sa