Program lekárov – Kongres SVLS 2023 je zaradený do kalendára kontinuálneho medicínskeho vzdelávania CME. Pasívna účasť lekárov je hodnotená 20 kreditmi CME v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. Certifikát o účasti na kongrese sa zasiela elektronickou formou na emailovú adresu lekára do 60 dní od ukončenia kongresu. Potvrdenia nebudú zasielané poštou.

Program sestier – ON - LINE  účasť dňa  05.05.2023 je hodnotená 5 kreditmi CME – SKSaPA.

Program pre sestry bude prebiehať výlučne On Line 

Registrovať sa