Program lekárov – Kongres SVLS 2020 je zaradený do kalendára kontinuálneho medicínskeho vzdelávania CME. Pasívna účasť lekárov je hodnotená 24 kreditmi CME v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z. Certifikát o účasti na kongrese sa zasiela elektronickou formou na emailovú adresu lekára. Potvrdenia nebudú zasielané poštou.

Program sestier – pasívna účasť dňa 13.9.2020 je hodnotená 5 kreditmi CME – SKSaPA. Sestry sa po zaregistrovaní môžu zúčastniť aj odborného programu pre lekárov v dňoch 12.9.2020 a 14.9.2020. Certifikát o účasti na kongrese dostanú sestry pri registrácii po ukončení odborného programu. Certifikáty nebudú zasielané poštou.

Registrovať sa