Kongres SVLS 2021
s medzinárodnou účasťou


12.-15. máj 2021 v X-bionic® sphere

HLAVNÁ TÉMA KONGRESU:

Prevencia v ambulancii všeobecného lekára

Registrovať sa